top of page

אלון לא מבין איך לובשים תחתונים

אלון לא יודע איך שורכים שרוכים

פורים שמח - הילה התחפשה לאלון

הילה ואלון חלמו חלום מוזר ומיוחד

שבת שלום מהשלגלים

איזה שיר אתם הכי אוהבים של השלגלים

אלון רוצה לבקר את שולה מגן שולה

אלון לא יודע לכתוב באנגלית

הילה ואלון מברכים את הילדים חנוכה שמח

הילה מלמדת את אלון לצחצח שיניים

bottom of page